Felnötté válás kurzus - Részletes tematika

1.) óra: Ki vagyok én? I.

Az óra során önismereti tesztek és interaktív foglalkozás segítségével minden résztvevő felmérheti magával kapcsolatosan, hogy milyen képességekkel bír, miben szorul fejlődésre, hogyan teheti meg a szükséges lépéseket ehhez.

2.) óra: Ki vagyok én? II.

Tesztek és interaktív foglalkozás segítségével minden résztvevő felmérheti a környezetével való viszonyát, milyen preferenciák érvényesülnek nála egy közösség/munkahely/kapcsolat választásánál.

3.) óra: Szeretetnyelvek I.

Az órán beszélünk az első három szeretetnyelvről, azok megnyilvánulásáról. Az előadást megelőzően egy tesztet kitöltve a résztvevők megtudhatják, hogy mi az ő elsődleges szeretetnyelvük. Csoportos foglalkozás keretében a megbeszélt három szeretetnyelvvel kapcsolatos attitűdöket dolgozzák fel a résztvevők, megosztják saját személyes tapasztalataikat.

4.) óra: Szeretetnyelvek II.

Az órán beszélünk a negyedik és ötödik szeretetnyelvről, azok megnyilvánulásáról. Beszélünk a szeretetnyelvek elsajátításának módjairól, hogy hogyan ismerhetjük fel gyerekek, felnőttek, közvetlen közelünkben élő emberek szeretetnyelvét és hogy hogyan javíthatók ennek segítségével a társas kapcsolatok.

5.) óra: Kapcsolat a szülőkkel/nevelőkkel, érzelmi függetlenedés

Az órán a szülő-gyermek kapcsolatról beszélünk. A felnőtté válás elengedhetetlen része, hogy felismerjük a túlzott érzelmi kötődést, s azt megfelelően kezeljük. A következő kérdéseket vetjük fel és válaszoljuk meg a szeminárium során: hogyan jöjjünk ki szüleinkkel, párunk szüleivel; hogyan ismerhetjük fel a túlzott érzelmi kötődést és hogyan oldhatjuk fel; mihez vezethet, milyen problémákat okozhat, ha nem változtatunk a függőségi helyzeten.

6.) óra: Anyagi függetlenedés, jövőtervezés

Az előző alkalom folytatásának tekinthető ennek az órának a témája, ugyanis nincs érzelmi függetlenedés anyagi függetlenedés nélkül. Ehhez a szeminárium keretében a mindennapos pénzügyek intézéséhez, költségvetés tervezéséhez vesszük át a legalapvetőbb kérdéseket. Emellett a hosszabb távú tervek megvalósításához szükséges lépéseket is számba vesszük és mérlegeljük, hogy milyen élethelyzetben, mi valósítható meg belőle. Nagy hangsúlyt fektetünk az öngondoskodás szemléletére.

7.) óra: Hatékony kommunikáció

Egyre nagyobb problémát jelent, hogy hiába halljuk egymás szavait, az üzenetet mégsem sikerül dekódolnia a párbeszédben résztvevő feleknek. A hatékony kommunikáció két legfontosabb eleme a beszéd és a hallgatás. Ezt a nagyon egyszerűnek tűnő „párost” boncolgatjuk saját élettapasztalataink alapján, személyiségünk tükrében. A hatékony kommunikációs stratégiák elsajátítása során, a korábbi órákon elhangzottakat és megtapasztaltakat alkalmazzuk az órai szituációs feladatokban.

8.) óra: Konfliktuskezelés és megbocsátás

Az előző alkalom folytatásának tekinthető. Elsősorban a párkapcsolatra és a házasságra tekintettel szeretnénk példákon keresztül prezentálni. A konfliktuskezelés első és legfontosabb lépése a különbözőségeink felismerése. E nélkül nincs lehetőség a hatékony konfliktuskezelésre. A másik nagyon fontos kérdés, hogy mennyire tudunk a vita tárgyára összpontosítani (kölcsönös tisztelet, vélt sérelmek, kommunikáció hiánya, büszkeség). Fontos továbbá a megbocsátás és az intimitás közötti szoros kapcsolat.

9.) óra: Élettársi kapcsolat vs. házasság

A kérdést személyes élmények bemutatásán keresztül, kerekasztal beszélgetés keretében dolgozzuk fel. Mindkét oldal előnyeiről és hátrányairól őszintén és nyíltan lehet beszélgetni (vendég párok bevonásával). A következő kérdéseket fogjuk megvitatni: honnan tudhatom, hogy készen állok a házasságra; kellő biztonságot nyújt-e mindkét fél számára az élettársi kapcsolat.

10.) óra: Szexualitás

Ezen az alkalmon számba vesszük napjaink érveit, a témához való hozzáállást, a felvilágosultságot és ismereteket. A következő kérdéseket fogjuk boncolgatni: én is szeretném vagy egy külső nyomásnak engedek; mennyire sérülhetek így egy kapcsolatban; létezik-e a szexuális összeférhetetlenség; hogyan lehet mindkét fél számára örömöt szerző cselekvés; mikor van itt az ideje; mit okoz a rossz vagy hiányzó kommunikáció.

11.) óra: Vannak-e még „hagyományos” női-férfi szerepek?

Először megbeszéljük a résztvevőkben eddig kialakult képet a családról és a női-férfi szerepekről. Utána napjaink helyzetét vitatjuk meg, amikor is már mindkét fél dolgozik és a szakmai fejlődés a nők számára is egyre fontosabbá válik. Ebben a környezetben szükséges egy olyan családmodell kialakítása, amiben a feladatok egyenlő megosztásával, a felek mellé- – és nem alá-fölé – rendeltségével, a kommunikáció és konfliktuskezelés fejlesztésével harmonikus családi közösség alakulhat ki. Ezen az órán ennek az elemeit vesszük át.

12.) óra: Gyermekvállalás = önfeladás?

A gyermekvállalás több okból egyre későbbre tolódik, különösen a továbbtanuló fiatalok körében. Az órán számba vesszük az általános okokat, indokokat, amiért várnak fiatalok. Beszélünk az egyedül maradás lehetséges okairól is és az ezzel kapcsolatos frusztrációról. Továbbá azt is megvitatjuk, hogy milyen hatása lehet ennek a folyamatnak a közeljövőre, mi mit tehetnénk a problémák megoldása érdekében.